Tiếng hát trên đảo Hòn Mê

TIẾNG HÁT TRÊN ĐẢO HÒN MÊ


1-
Quê tôi đây đảo Hòn Mê
Ngày đêm sóng vỗ dập dìu
Quê tôi đây đảo Hòn Mê
Buồm căng quanh năm ngoài khơi
Đây Hòn Mê anh dũng hiên ngang đứng giữa biển trời
Hải đảo rộn vang lời ca anh bộ đội
Với đảo là nhà. biển cả là quê hương
Tay súng tay chèo giữ vững biển trời ta.

(1)
A qua bao nhiêu chiến đấu kiên cường giết quân giặc thù
A dưới đất trời Tổ quốc lũ cướp đảo đến đây cũng phải lùi
Bọn giặc Mỹ đã điên cuồng tàn phá, từ hầm bom cây lại nở hoa
Lời ca trên đảo vẫn vang xa.

(2)
A qua bao ngày chiến đấu chiến hào khói bay mịt mù
A nơi đây bọn giặc Mỹ xác chúng vùi khắp trên đảo này
Bọn giặc Mỹ đã đền tội ác, đảo của ta vẫn là của ta
Lời ca trên đảo vẫn vang xa.

2-
Quê tôi đây đảo Hòn Mê
Ngày đêm anh dũng tuyệt vời
Quê tôi đây đảo Hòn Mê
Lập công diệt Mỹ ngoài khơi
Đây tiền tiêu Thanh Hóa hiên ngang đứng giữa quê nhà
Từ miền đồng quê về nơi biển cả
Xóm làng mừng vui, hải đảo lập chiến công
Anh dũng diệt thù giữ vững biển trời ta...

Bình luận (1)

  1. duongphuongminh
    Bài hát này tôi được nghe lần đầu cách đây có dễ đã gần năm chục năm rồi. Cảm ơn BBT nhiều lắm, chỉ có ở BCĐCNT chúng tôi mới được nghe lại những bài hát gắn liền với hồi ức xa xưa của mình.