Tiếng hát phá đường

Đóng góp: lathaihongvi

Tiếng hát phá đường

Sáng tác: Văn Lương

Trình bày: Tốp ca

Nhanh tay nào nào cuốc cuốc mau mau

Ngàn tia sao ngàn tiếng vang xé tan đêm trường
Hò lơ hó lơ lắng nghe tiếng cuốc đêm đào đường.

Đây hương thôn Việt Nam
là mồ chôn loài tham bạo tàn
cướp nước giết dân hò lơ hó lơ
lắng nghe tiếng quyết tâm diệt thù

Bền tâm anh em ơi
cuốc với đá không ngơi
Dầm mưa ta vui say giúp nối khúc đường này
Hò lơ hó lơ lắng nghe tiếng hát đêm đào đường

Chân tay thù còn cướp lúa dân ta
Ngàn dân quân thề với bay phá tan đường này
Hò lơ hó lơ lắng nghe tiếng cuốc đêm đào đường

Đây hương thôn Việt Nam là mồ chôn loài tham bạo tàn
cướp nước giết dân hò lơ hó lơ
lắng nghe tiếng quyết tâm diệt thù
Ngày xưa dân quê ta sống kiếp sống đau thương
Ngày nay dân quê ta sống kiếp sống oai hùng
Hò lơ hó lơ lắng nghe tiếng hát đêm đào đường.

Bình luận (0)