Tiếng hát người nữ du kích Củ Chi

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

TIẾNG HÁT NGƯỜI NỮ DU KÍCH CỦ CHI

1-
Ơ...
Ai đến An Nhơn, ai về An Phú ớ ơ...
Mỗi chiều nghe tiếng, nghe tiếng chị du kích quân hát rằng,
Hát rằng, quê ta, quê ta là đất Củ Chi
Quê ta là đất Củ Chi
Quân thù mà đến có đi không ngày về.
Nơi đây có bao dũng sĩ
Chị em ta quyết tâm thành dũng sĩ
Diệt Mỹ xâm lăng, diệt lũ bạo tàn
Bám xóm làng bảo vệ mùa màng.
Hò hơ...

2-
Ơ hò...
Ai đến An Nhơn, ai về An Phú ớ ơ...
Nghe mấy chị thanh nữ đang bẫy hầm chông kể rằng,
Kể rằng, một hôm, một hôm giặc Mỹ vô đây
Một hôm giặc Mỹ vô đây
Hai thằng đi trước rơi ngay xuống hầm này.
Nơi đây đã chôn nhiều xác Mỹ
Nơi đây đã chôn nhiều xác Mỹ
Ngoài rẫy nương lang, ở dưới đường hầm
Khắp nơi đều chôn mộ quân bạo tàn.

3-
Ơ...
Ai đến An Nhơn, ai về An Phú ớ ơ...
Nghe tiếng chị du kích, du kích Củ Chi hát rằng,
Hát rằng, chị em, chị em ta tập bắn cho hay.
Chị em ta tập bắn cho hay
Khi gặp giặc Mỹ tỉa ngay không chần chừ.
Này đây đứng lên cầm vũ khí
Chị em ta đứng lên cầm vũ khí
Diệt Mỹ xâm lăng, diệt lũ bạo tàn
Bám ruộng vườn bảo vệ quê hương,
Hò ơ...

Bình luận (0)