Tiếng hát người chăn bò

TIẾNG HÁT NGƯỜI CHĂN BÒ

 
Sương đã ửng hồng cỏ non lấp lóe, bò đi ăn nhé bò ơi
Đồi xanh mênh mông này chú bò vàng đừng đi ăn lúa à ơi bò, bò ơi,
Này bê em chớ luồn vào vườn lang
Đồi bãi thênh thang lên đồi bản Kéo đồn thù tan tành, à ơ à bê

Xuống bãi Mường Thanh mìn anh đã  gỡ
Bao nhiêu hào hố đã lấp cả rồi
Bò ơi (í à) tung vó rộn rã núi đồi, 
Đất vui đất nhảy theo bò bò ơi ./.

 

Bình luận (0)