Tiếng hát gửi người chiến sĩ xăng dầu

Piano: Hoàng Mãnh

Bình luận (0)