Tiếng đàn bầu

Bản nhạc

TIẾNG ĐÀN BẦU


Lắng tai nghe, đàn bầu
Thánh thót trong đêm thâu
Tiếng đàn bầu của ta
Cung thanh là tiếng mẹ
Cung trầm là giọng cha
Ngân nga em vẫn hát
Tích tịch tình tình tang.

Tiếng đàn bầu Việt nam
Ngân tiếng vàng trong sáng
Ơi cung thanh, cung trầm
Ru lòng người sâu thẳm
Việt nam, Hồ Chí Minh
Việt nam, Hồ Chí Minh.

Tiếng đàn bầu thưở xưa
Cung thương kiều nức nở
Than mình chẳng tự do
Bi ai dân mất nước
Não nuột từng đường tơ
Não nuột từng đường tơ.

Tiếng đàn bầu ngày nay
Như tiếng người chiến thắng
Đang vang vang ca rằng
Ta đời đời ơn Đảng
Việt nam, ngời vinh quang
Việt nam, ngời vinh quang...

Bình luận (0)