Tiếng chuông nhà thờ

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

Thánh đường tôn nghiêm giặc sàm tới chiếm
Gác cao đền thánh đặt súng thay chuông
Hung ác bạo cuồng, tàn sát dân lành.
"Jésu Maria, lạy Chúa tôi"!

Đây xưa nay ngày nhặt ngày, những hồi chuông
Đây xưa nay ngày lại ngày, tiếng tiếng buông…
Tiếng buông hồi chuông nhắc nhở
Cầu Chúa ban phước ơn lành cho nhân loại.
Đây xưa nay ngày nhặt ngày
Đây xưa nay ngày lại ngày, tiếng tiếng buông.
Tiếng buông hồi chuông tươi cười
Nối duyên đôi lứa uyên ương lập gia đình.
Đây xưa nay ngày nhặt ngày, những hồi chuông
Đây xưa nay ngày lại ngày, tiếng tiếng buông.
Tiếng buông hồi chuông nhân từ
Vui đón rửa tội tổ tông trẻ sơ sinh
Đây xưa nay ngày nhặt ngày
Đây xưa nay ngày lại ngày, tiếng tiếng buông…
Tiếng buông hồi chuông rỉ rền
Đưa cất linh hồn kẻ chết về thiên đường.

Thế mà giờ đây
Thánh đường tôn nghiêm giặc sàm tới chiếm
Gác cao tòa thánh đặt súng thay chuông
Hung ác bạo cuồng, tàn sát dân lành
Tàn sát dân lành.

Nhưng rồi đây, rồi đây kháng chiến thành công
Nhưng rồi đây, rồi đây kháng chiến thành công
Nhạc thánh buông lơi đổ tiếng vàng
Đời đời ấm đọng gác nghiêm trang.

Bình luận (0)