Tiến về Sài Gòn
TIẾN VỀ SÀI GÒN1-Nơi thành đô trong ánh điện quang tiếng nấc nghẹn câu cườiKhu nhà tranh năm cánh ngoại ô rên xiết đêm ngày.Quê nhà ta đau đớn lầm than sao bóp nghẹt tim ngườiSài Gòn ơi! Ta đã về đây, ta đã về đâyLướt qua nắng mưa súng bom nhịp chân điQuê hương kêu gọi tiến lên diệt quân Mỹ!Tiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thùHướng về đồng bằng ta tiến về thành đô!Nước nhà còn chờ trận cuối là trận nàyTiến về đồng bằng, giải phóng thành đô2-Ta về quê khi ánh bình minh đang hé rạng chân trờiTa về quê khi lũ ngoại xâm hấp hối tơi bờiTrên đường quê nghe tiếng mẹ ta đang khắc khoải mong chờNào vượt lên mau bước đoàn quân giải phóng thành đô!Đứng lên phố phường đánh tan giặc ngoại xâmĐứng lên ngoại thành tiến lên đường no ấmTiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thùHướng về đồng bằng ta tiến về thành đô.Nước nhà còn chờ trận cuối là trận nàyTiến về đồng bằng, giải phóng thành đô3-Bao ngày qua tang tóc khổ đau đã biến thành căm hờnCăm hờn dâng tranh đấu sục sôi dân phố xuống đườngBom rền vang vang khắp thành đô tiếng súng diệt quân thùĐồng bào ơi! Giải phóng về đây tung cánh tự do!Tiến lên giết giặc siết thêm chặt vòng vâyTiến vô Sài gòn đánh tan tành giặc MỹTiến về Sài Gòn ta quét sạch giặc thùHướng về đồng bằng ta tiến về thành đô.Nước nhà còn chờ trận cuối là trận nàyTiến về đồng bằng, giải phóng thành đô.