Thương quá Trường Sa

Đóng góp: BigGuy

Thương quá Trường Sa

Nhạc sỹ: Huỳnh Xê (Khánh Hoà)

Phỏng thơ: Trần Vạn Giã

Thể Hiện: Phan Thu Lan

Bình luận (0)