Thủ đô huyết thệ

Đóng góp: khanh_nguyen
THỦ ĐÔ HUYẾT LỆ


Đoàn Thủ đô thề xung phong quyết tử
Nguyện xả mình mong Tổ quốc quyết sinh
Nên bao lần vì đất nước điêu linh
Nghe sôi dậy trong tim dòng máu Việt.

Máu anh dũng của giống nòi Nam Việt
Vẫn lưu truyền muôn vạn kiếp về sau
Máu sôi lên nhìn sông núi quặn đau
Chí quật khởi ở ngàn xưa sống lại.

Đoàn Thủ đô nguyện một lòng hăng hái
Quyết tâm thề một chết với quân thù
Giữa rừng gươm bom đạn reo vi vu
Đây tiếng thét xung phong quân ta tiến...

Bình luận (0)