Thổn thức mùa xuân

THỔN THỨC MÙA XUÂN

Chỉ là một lần thế thôi
Ta đắm chìm trong đôi mắt
Chỉ là một lần ấy thôi
Ta hiểu tình yêu có điều gì .
Tháng năm chăng dày như tơ
Đứt, nối, nổi, chìm, còn, mất,
Ta cầm kỷ niệm trong tay
Mà lòng ngập đầy nước mắt .
Ôi cái thời xưa xa lắm
Mà sao vẫn thấy rất gần
Dẫu cho không chờ không đợi
Lòng còn thổn thức mùa xuân .
Dẫu cho không chờ không đợi
Lòng còn thổn thức mùa xuân ...

Bình luận (1)

  1. Nguyễn Viết Thạch

    Kính gửi BQT, BBT. Câu 6 cần sửa lại là "ĐỨT nối nổi chìm còn mất" thì mới có nghĩa.