Thề quyết bảo vệ tổ quốc

THỀ QUYẾT BẢO VỆ TỔ QUỐC

Sáng tác: Huy Du.
Trình bày: Huy Cường - Hợp xướng TCCT.
*************************************

1-
Quê hương yêu dấu đây Tổ quốc ta
Những cánh đồng lúa xanh rộn tiếng ca
Bàn tay ta ngày đêm xây dựng
Kìa đồng lúa, kìa nhà máy
Nếu bọn Mỹ kia xâm lăng đất nước
Quân đội chúng ta đi lên phía trước
Hãy sẵn sàng, cùng tiến lên!
Ý chí chiến đấu vững vàng
Quyết chiến quyết thắng sẵn sàng
Thề quyết bảo vệ Tổ quốc ta!

2-
Đế quốc Mỹ xâm lược Tổ quốc ta
Mối căm thù chất lên thành núi cao
Ngàn đau thương tràn dâng bốn bể
Đồng bào ơi, đồng bào ơi...
Đây ngàn trái tim ta đang bốc cháy
Đây nòng súng đang vươn cao khí thế
Hãy sẵn sàng, cùng tiến lên.
Quê hương ta đang dâng tràn
Chí khí chiến đấu sẵn sàng
Thề quyết bảo vệ Tổ quốc ta!

Bình luận (2)

  1. Nhóm ccb yêu nhạc cũ
    Nhóm ccb yêu nhạc cũ
    Biết bao thế hệ dã giữ vững non sông này cho dến ngày hôm nay. Mong mãi mãi sẽ là như vậy. Lâu quá mới nge lại bài này mà vẫn thấy hăng gê. Dúng là ta thắng dược dế quốc Mỹ dòng nhạc CM dóng vai trò quan trọng thật
  2. CCB
    Thề quyết bảo vệ Tổ quốc ta! Vâng, đã từng như thế, vẫn đang như thế và mãi mãi sẽ là như thế!