Thật là hay

THẬT LÀ HAY


Nghe véo von trong vòm cây hoạ mi với chim oanh 
Hai chú chim cao giọng hát hót líu lo vang lừng 
Vui rất vui bay từ xa chim khuyên tới hót theo
Li lí li... li lí li thật là hay... hay... hay.

Bình luận (0)