Thành phố trẻ

Đóng góp: Trần Hoàng Hải Anh
Em đi đâu về, mà tóc đầy me
Em ngồi em chải, nghĩ gi vui thế
Mà cười một mình
(la la la ...)
Thành phố tôi rất trẻ
Bạn hãy nghe họ hát về mình
Bằng trái tim rất trẻ
Bằng khát khao bỏng cháy
(la la la ...)
Anh đi đâu về, dầu máy đầy tay
Lưng trần gió bể, nghĩ gì vui thế
Nhìn người vợ hiền
(la la la ...)
Thành phố tôi rất trẻ
Bạn hãy nghe họ hát về mình
Bằng trái tim rất trẻ
Bằng khát khao bỏng cháy.
(la la la ...)
Đêm khuya tiếng đàn, xao xuyến hàng me
Có người lính trẻ nhớ người bạn gái
Ngồi đàn một mình.
(la la la ...)
Thành phố tôi  rất trẻ
Bạn hãy nghe họ hát về mình
Bằng trái tim rất trẻ
Bằng khát khao bỏng cháy.
(la...la..la...)
Đi trong tiếng đàn thành phố tình ca
Thấy mình bỗng trẻ, ôm đàn tôi hát
Hòa cùng bạn bè.
(la...la..la...)
Thành phố tôi rất trẻ
Bạn hãy nghe họ hát về mình
Bằng trái tim rất trẻ
Bằng khát khao bỏng cháy.

Bình luận (0)