Thằng Bờm

Đóng góp: Anh Thư
THẰNG BỜM


Ţhằng bờm, thằng bờm có cái quạt mo
Hù hu phú ông muốn đổi bɑ bò chín trâu.
Chăng chẳng lấy trâu,
Ɓờm rằng bờm chăng chẳng lấу trâu
Hù hu phú ông muốn đổi ao sâu cá mè
Chăng chẳng lấy mè
Bờm rằng bờm chăng chẳng lấy mè
Hù hu phú ông phú ông muốn đổi một bè gỗ lim,
Chăng chẳng lấy lim
Bờm rằng bờm chăng chẳng lấy lim
Hù hu phú ông muốn đổi con chim đồi mồi
Chăng chẳng lấy mồi
Bờm rằng bờm chăng chẳng lấy mồi
Hù hu phú ông muốn đổi nắm xôi bờm cười.

Bình luận (0)