Tháng Bảy

Đóng góp: Anh Thư
Vẫn từng ngày từ các cụ già đến các em thơ nhớ về các chị các anh, những cô gái như hoa mới nở, những chàng trai khôi ngô tuấn tú, trước giặc ngoại xâm xếp bút nghiên lên đường,khói lửa đạn bom sống chết coi thường, ngã xuống cho nền độc lập tự do, mãi mãi dòng máu ngàn năm ông cha. Các chị vẫn sống các anh vẫn sống như câu thơ ' Nam quốc sơn hà". Các chị vẫn sống các anh vẫn sống trong thiên anh hùng ca.
Tháng Bảy này, cả nước lệ nhòa cả nước khói hương nhớ về các chị nhớ về các anh, những cô gái như hoa mới nở, những chàng trai khôi ngô tuấn tú, trước giặc ngoại xâm xếp bút nghiên lên đường,khói lửa đạn bom sống chết coi thường, ngã xuống cho nền độc lập tự do, mãi mãi dòng máu ngàn năm ông cha. Các chị vẫn sống các anh vẫn sống như câu thơ ' Nam quốc sơn hà". Các chị vẫn sống các anh vẫn sống trong thiên anh hùng ca.

Bình luận (0)