Thăm lại làng Sen

Bản nhạc

THĂM LẠI LÀNG SEN

 

Về làng Sen tôi thăm lại nhà xưa.
Bác Hồ ở đây khi tuổi còn thơ.
Trông mái lá nguyên lành nếp cổ.
Bút nghiên cha, võng mẹ ngồi ru.
Hồ làng Sen năm hai mùa nở hoa
Gương mặt hồ soi bóng người ngày xưa
Bên giếng gốc trong xanh vẫn còn
Bậc xuống lên dấu chân người bấy giờ.

Bác Hồ ơi! Bác đi xa rồi mà quê mẹ
Vẫn xa gần người đến thăm quê.
Bao khách tới trong ngoài nước nhớ
Khói hương thơm ấm cả sớm chiều.
Bác ơi, xưa nhà Bác cũng nghèo.
Quê hương Bác cũng như nhiều quê hương.
Chỉ vì Bác rộng tình thương,
Cho nên nắng đẹp ngàn phương tràn về...

Bình luận (0)