Tàu là nhà, biển cả là quê hương

Bình luận (1)

  1. Vũ Đăng Dũng

    Những người lính biên phòng nơi đầu sóng ngọn gió, các anh luôn coi tàu là nhà, biển cả là quê hương. Tình yêu thâm sâu, chứa chan trở thành sức mạnh vượt qua khó khăn, gian lao, lập nên những chiến công thầm lặng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh trên biển.

    'Dưới ánh sáng vinh quang thân thương của Đảng ta đi'…