Tập tầm vông

Đóng góp: Anh Thư

Bản nhạc

TẬP TẦM VÔNG

Tập tầm vông, tay không tay có

Tập tầm vó, tay có tay không

Mời các bạn đoán sao cho trúng

Tập tầm vông tay nào có, có tay nào không

Có có, không không.

Bình luận (0)