Sông Hương quê mình

Sông Hương quê mình

Thuyền ai…
Thuyền ai mái chèo nhẹ đưa
Sông Hương…
Sông Hương tấp nập đôi bờ

Lặng nghe giọng ai hò ngân theo gió (o)
(Ấy mấy) theo thuyền đậm đà Huế duyên
Huế thắm ân tình càng yêu Huế thêm
Ô tình tang tình – tình ta với mình...

Trải gian nan tóc mẹ chẳng bạc vẫn kiên gan
Tay mình dựng lại quê hương của Huế mến thương
Nắng lên tươi con thuyền ngược xuôi bến đông vui
Em cười càng thêm nét xinh
Làm đẹp Huế quê mình…

Bình luận (1)

 1. Trần Tuyết Minh

  Nghe bài hát mà nhớ Lê Dung da diết. Xin bác ThanhHaiNam bức ảnh minh họa vào bài. Có thể như thế này chăng:

  Sông Hương, tháng Giêng 2016


  Sông Hương quê mình


  Thuyền ai…

  Thuyền ai mái chèo nhẹ đưa

  Sông Hương…

  Sông Hương tấp nập đôi bờ


  Lặng nghe giọng ai hò ngân theo gió (o)

  (Ấy mấy) theo thuyền đậm đà Huế duyên

  Huế thắm ân tình càng yêu Huế thêm

  Ô tình tang tình – tình ta với mình...


  Trải gian nan tóc mẹ chẳng bạc vẫn kiên gan

  Tay mình dựng lại quê hương của Huế mến thương

  Nắng lên tươi con thuyền ngược xuôi bến đông vui

  Em cười càng thêm nét xinh

  Làm đẹp Huế quê mình…