Sơn La mùa xuân lại về

Bình luận (1)

  1. Người Nghe Nhạc

    Nếu ghi là Ánh Tuyết (ATB) tức sẽ được hiểu là ca sĩ Ánh Tuyết đã lập ra nhóm nhạc có tên ATB. Ca sĩ này vốn xuất phát từ đoàn CM Hải Đăng (Khánh Hòa) và tự phong là người hát nhạc Văn Cao hay nhất đây (?!). Nhưng giọng hát ở đây là của NSUT Ánh Tuyết, Trưởng khoa thanh nhạc của Nhạc viện HCM. Tôi được nghe giọng hát Ánh Tuyết từ những năm 79-80, tức là trước khi xuất hiện ATB rất lâu, tuy về tuổi tác thì sêm-sêm với AT kia (ATB). Thiển nghĩ, mặc dù tên cha sinh mẹ đẻ có thể giống nhau nhưng nghệ danh thì không nên lấy giống với nghệ danh đã có trước. Có như vậy mới là tự tôn trọng mình và chứng tỏ một nghệ sĩ nghiêm túc, không nên vô tình hoặc cố ý lẫn lộn với ai. Về chuyện này đã có nhiều trường hợp nêu gương của tiền nhân mà điển hình nhất là nhạc sĩ Nhật Lai (tên thật là Nguyễn Tuân). Thế nhưng đám hậu sinh bây giờ cứ loạn hết cả lên. Nào là Thu Hiền, Thanh Hoa, Trung Kiên... nhái. Rồi thì Ngọc Lan, Bích Ngọc, Ánh Tuyết đời F2, F3... Thật là chả ra làm sao cả!