Sơn La mùa xuân lại về

Bình luận (1)

  1. Người Nghe Nhạc
    Nếu ghi là Ánh Tuyết (ATB) tức sẽ được hiểu là ca sĩ Ánh Tuyết đã lập ra nhóm nhạc lấy tên ATB. Ca sĩ này vốn xuất phát từ đoàn CM Hải Đăng (Khánh Hòa) và tự phong là người hát Văn Cao hay nhất đây (?!). Nhưng giọng hát ở đây là của NSUT Ánh Tuyết, Phó chủ nhiệm khoa thanh nhạc của Nhạc viện HCM cơ (BQT sửa nhé). Tôi nghe đến tên Ánh Tuyết này từ hồi 79-80, tức là trước tất cả, tuy về tuổi tác thì sêm-sêm với AT kia (ATB). Như vậy, mặc dù tên cha sinh mẹ đẻ có thể giống nhau nhưng nghệ danh thì không nên lấy giống với nghệ danh đã có trước. Có như vậy mới là tự tôn trọng mình và chứng tỏ một nghệ sĩ nghiêm túc, không nên vô tình hoặc cố ý lẫn lộn với ai. Về việc này đã có nhiều trường hợp tiền nhân làm gương mà điển hình nhất là nhạc sĩ Nhật Lai (tên thật là Nguyễn Tuân). Thế nhưng đám hậu sinh bây giờ cứ loạn hết cả lên. Nào là Thu Hiền, Thanh Hoa, Trung Kiên... nhái. Nào là Ngọc Lan, Bích Ngọc, Ánh Tuyết đời F2, F3... Thật là chả ra làm sao cả!