Sơn ca trên đảo sơn ca
SƠN CA TRÊN ĐẢO SƠN CASáng tác :Doãn Nho,Trình bày : NSND Lê Dung.***************************** Ơi Sơn Ca, ơi Sơn Ca giữa bao la ầm ào sóng vỗ,Nhớ năm xưa qua bão lửaĐảo Sơn Ca không còn tiếng chim ca.Em yêu anh em ra với đảo,Đứng bên anh như đứng giữa quê nhà,Giữa mênh mông xanh trời, xanh biểnHát bên anh em thành chim sơn ca.Ơi Sơn Ca, Ơi Sơn Ca giữa bao la ầm ào sóng vỗ,Nhớ năm xưa qua bão lửaĐảo Sơn Ca không còn tiếng chim ca.Em yêu anh em ra với đảo,Đứng bên anh như đứng giữa quê nhà,Giữa mênh mông xanh trời, xanh biểnHát bên anh em thành chim sơn ca.Há ha há ha ha, Há ha há ha ha ha hà,Há ha há ha ha, Há ha há ha ha ha hà há ha,Há ha , há ha ,há ha há ha hà, há ha ha….Ha há ha há ha há há ha ha há ha há ha há ha ….Ơi Sơn Ca, ơi Sơn Ca giữa bao la ầm ào sóng vỗ,Nhớ năm xưa qua bão lửaĐảo Sơn Ca không còn tiếng chim ca.Em yêu anh em ra với đảo,Đứng bên anh như đứng giữa quê nhà,Giữa mênh mông xanh trời, xanh biểnHát bên anh em thành chim sơn ca.Ơi Sơn Ca, Ơi Sơn Ca