Serenade (Khúc nhạc chiều)

Bình luận (2)

  1. Kimnhu
    Mình nghe đi nghe lại bài này rồi mà mãi không thấy chán, sao cái ông su-Be tài hoa ấy lại mất sớm thế (31 tuổi) và cả ca sỹ Lê Dung nữa...Những người tài thường có số phận ngắn ngủi hay sao ấy. Thật là thiệt thòi cho nhân loại...
  2. Vân Anh CCB MTB5
    Vân Anh CCB MTB5
    Đúng là giọng Opera có 1 không 2 ở nươc ta!