Sao Hôm, sao Mai

SAO HÔM SAO MAI


Khi trời chạng vạng
Sao Hôm hiện lên
Sao làm đèn mở
Đón em vào đêm.

Rạng đông em dậy
Lại ngỡ ngôi sao mai
Sao làm ngọn đuốc
 Đón em sang ngay.

Ơ hai sao thì một, thì một  mà thôi
Nhưng làm việc bằng hai ớ... ơ...
Đêm đêm thầm lặng
Không cần khoe ai
Đêm đêm thầm lặng
Không cần khoe ai...

Bình luận (0)