Sao em nỡ vội lấy chồng

Bản nhạc

SAO EM NỠ VỘI LẤY CHỒNG
Nhạc và lời: Trần Tiến
Trình bày: Quang Phác.
****************************
 
 
Lời ru buồn nghe mênh mang mênh mang
Sau lũy tre làng khiến lòng tôi xôn xang
Ngày lấy chồng em đi qua con đê
Con đê mọc lối cỏ về
Có chú bướm vàng bay theo em
 
Bướm vàng đã đậu cây mù u rồi
Lấy chồng sớm làm gì, để lời ru thêm buồn
Ru em thời thiếu nữ xa xôi
Còn đâu bao đêm trăng thanh
Tát gàu sòng, vui bên anh
 
Thương em thời con gái kiêu sa
Em đố ai tìm được lá diêu bông
Em xin lấy làm chồng
 
Ru em, thời thiếu nữ xa xôi
Mình tôi lang thang muôn nơi đi tìm lá cho em tôi
Thương em thời con gái hay quên
Anh thương em tìm được lá diêu bông
Sao em nỡ vội đi lấy chồng?
 
Diêu bông hỡi, diêu bông !
Sao em nỡ vội đi lấy chồng ?

LÁ DIÊU BÔNG
(Hoàng Cầm)

Váy Đình Bảng buông chùng cửa võng
Chị thẩn thơ đi tìm
Đồng chiều
Cuống rạ

Chị bảo
Đứa nào tìm được Lá Diêu bông
Từ nay ta gọi là chồng

Hai ngày Em tìm thấy Lá
Chị chau mày
Đâu phải Lá Diêu bông

Mùa đông sau Em tìm thấy Lá
Chị lắc đầu
trông nắng vãn bên sông

Ngày cưới Chị
Em tìm thấy Lá
Chị cười xe chỉ ấm trôn kim

Chị ba con
Em tìm thấy Lá
Xòe tay phủ mặt Chị không nhìn

Từ thuở ấy
Em cầm chiếc Lá
đi đầu non cuối bể
Gió quê vi vút gọi
Diêu bông hời...
...ới Diêu bông...!
 

Bình luận (0)