Sài Gòn quật khởi

Đóng góp: thedinhonline

Bản nhạc

SÀI GÒN QUẬT KHỞI


Rầm rập bước chân ta đi rung chuyển đường phố Sài-gòn
Khi con chim én báo mùa Xuân về, tin vui chiến thắng bay từ quê nhà
Sài-gòn ơi ta đang bước trên đường chiến thắng.
Thề diệt hết lũ ác ôn, tiêu diệt giặc Mỹ bạo tàn
Nhân dân yêu nước đã cùng xuống đường
Bên bao binh sĩ đêm ngày mong chờ
Cùng vùng lên súng chiến công vang mùa Xuân.
Sài-gòn ơi, trong lửa đạn vẫn kiên gan hướng về Mặt trận sáng ngời
Sài-gòn ơi, đây thành phố anh hùng đã từng lập bao chiến công
Vì tự do đây hồi kèn tiến quân đang thúc giục miền Nam tiến lên.
Ta đang sống những ngày lịch sử
Ta xốc tới bước trên đầu thù
Ta phất cao lá cờ thắng lợi trên Sài-gòn.
Sài-gòn đó quê ta ơi trong biển lửa vẫn ngời ngời
Ta đi như sóng căm hờn dâng trào xô lên trên xác quân thù hung bạo
Giành một mùa Xuân tươi sáng khắp miền Nam.

Bình luận (0)