Quý hạt thóc vàng

QUÝ HẠT THÓC VÀNG

Sáng tác: Mộng Lân
Trình bày: Đội Sơn ca Đài TNVN.
*************************


1-

Ới này bạn ơi trông ra kìa
Đồng ruộng ta lúa chín nặng bông
Bông lúa là mồ hôi chú bác nông dân
Tưới cho đồng ruộng này, để bông lúa tốt tươi.

Ới này bạn ơi nhanh tay nào nhanh tay
Đừng có để thóc rơi trên trên ruộng cày, là chim ra ăn đấy nhé 
Chim này chim ơi đừng hòng ăn thóc rơi, ta đã nhặt hết rồi 
Thóc chứa đầy bồ lòng chúng em mừng vui.

2-
Ới này bạn ơi quý lao động
Đừng để vương thóc thơm vàng rơm
Đây mỗi một hạt thóc mới quý (.....)
Xây lên nhà máy nhựa là lòng em sướng vui.

Ới này bạn ơi nhanh tay nào nhanh tay
Đừng có để thóc rơi trên ruộng cày, là chim ra ăn đấy nhé
Mỗi người chung sức nhường một kho thóc to
Vui với thành tích này, kính tặng Bác Hồ hạt lúa vàng đẹp xinh .....

Bình luận (0)