Quê hương
Quê hương ta ngàn năm sáng tươi,Có ngàn cây xanh lớp chân trời,Cá Biển Đông lộng cánh gió khơi,Đây Trường Sơn giăng núi.Tình quê đúc nên người,Ta như muôn cây xanh lớp chân trời,Như núi cao ngàn đời,Như sóng đang vươn mình ngoài khơi.Quê hương ơi miền Bắc sáng tươi,Những lò cao gang thép ra đời,Những đồng xanh hợp tác khắp nơi,Đây mùa xuân đang tới.Miền Nam quyết không lùi,Muôn gương hy sinh nuôi chí bao đời,Đây bức tranh tuyệt vời,Bao ước mơ xuân của ngày mai.Lòng rộn ràng tiếng hát niềm vui,Đất nước ta tươi đẹp muôn đời,Đây bóng muôn muôn ngàn người,Đang bước trên đường dài.Đường vui tiếng hát đóa hoa,Rộn rã quê hương,Tiếng máy vang xa ngàn phương,Lúa mới tràn qua khắp bao đồi nương.Ngàn đời còn dãy núi Trường Sơn,Những chiến công muôn thuở không mòn,Muôn khó khăn kia chẳng sờn,Nung trái tim lửa hờn.Ngày mai thống nhất Bắc Nam,Lắng tiếng quê hương,Thắm thiết bao nhiêu tình thương,Tiếng hát tràn lên khắp nơi,Xuân đẹp muôn đời, quê hương sáng ngời.