Qua sông

Đóng góp: thedinhonline

Bản nhạc

QUA SÔNG


Hò khoan chúng em khua mái chèo
Đưa các anh qua dòng sông lạnh lẽo.
Đường hành quân các anh đi khắp nẻo
Vì quê hương mà anh chẳng ngại gian lao.

Hò khoan hỡi khoan hò khoan hỡi khoan hò khoan.
Thuyền em,thuyền em rẽ sóng sang sông
Em đưa đoàn quân giải phóng ờ hơ
Qua sông qua sông ra chiến trường.

Nơi miền quê khói lửa tràn lan
Vì tương lai tay súng anh sẳn sàng
Bảo vệ xóm làng để tiếng hò ngân vang
Nơi hậu phương gắng sức em ngày đêm
Cùng chung lo tranh đấu em sẳn sàng 
Bảo vệ xóm làng để tiếng hò ngân vang.

Hò khoan chị em chúng mình.
Ta lướt nhanh con thuyền đưa các anh.
Rồi mai đây làng quê ta bừng sáng
Đón anh về mừng chiến thắng reo vang
Rồi mai đây làng quê ta bừng sáng 
Đón anh về mừng chiến thắng reo vang.

Hò khoan chúng em khua mái chèo
Đưa các anh qua dòng sông lạnh lẽo
Đường hành quân các anh đi khắp nẻo
Vì quê hương mà anh đã vượt gian lao.

Hò khoan hỡi khoan hò khoan hỡi khoan hò khoan
Dòng sông,dòng sông rọi bóng trăng thanh
Long lanh in hình đoàn giải phóng .ờ hơ
Qua sông qua sông ra chiến trường.

Nơi miền quê khói lửa tràn lan
Vì tương lai tay súng anh sẳn sàng
Bảo vệ xóm làng để tiếng hò ngân vang 
Nơi hậu phương gắng sức em ngày đêm
Cùng chung lo tranh đấu em sẳn sàng
Bảo vệ xóm làng để tiếng hò ngân vang.

Hò khoan chị em chúng mình.
Ta lướt nhanh con thuyền đưa các anh
Rồi mai đây làng quê ta bừng sáng
Đón anh về mừng chiến thắng reo vang
Rồi mai đây làng quê ta bừng sáng
Đón anh về mừng chiến thắng reo vang...

Bình luận (0)