Phất cờ Nam tiến

Bản nhạc

PHẤT CỜ NAM TIẾN (1944)

Cờ giải phóng phất cao mau thẳng tiến
Trời phía Nam dân chúng đang chờ ta
Cờ giải phóng phất cao mau thẳng tiến
Trời phía Nam dân chúng đang mong chờ.

Phong trào lên đang sục sôi chuẩn bị khởi nghĩa
Mau bước đều lên, tiến tới cho kịp thời cơ
Phong trào lên đang sục sôi chuẩn bị khởi nghĩa
Mau phất cờ lên tiến tới dành lấy chính quyền.

A! quân dân reo hò
Cướp lấy chính quyền
Cứu lấy nước nhà
Tung cờ giải phóng trên đất Thăng Long ,
Trên thành Huế trên Sài Gòn, mũi Cà Mau.

Tiến bước mau quân giải phóng
Bước tiến mau quân giải phóng
Diệt cho tan quân đế quốc Nhật Pháp
Quyết đem máu hồng ta thề giành lấy non sông...


Bình luận (1)

  1. ThanhNguyễn
    Sau khi Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân ra đời, thấy đồng chí Hoàng Văn Thái có năng khiếu âm nhạc, đồng chí Võ Văn Giáp gợi ý sáng tác một bài hành khúc cho đội và ca khúc “Phất cờ Nam tiến” đã ra đời trong một đêm lửa trại của các chiến sĩ Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân. Đây là bài hát sớm nhất của phong trào văn nghệ quần chúng trong sáng tác nghệ thuật về lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam.(st)