Trăng

Đóng góp: Nguyễn Thị Mai Hoa
ÔNG TRĂNG

Chẳng có dây mà treo
Cũng không chân mà đứng
Cứ lơ lửng giữa trời
Đốt mình làm ánh sáng
Ơ những đêm rằm tháng tám
Sao trời xuống trần trơi ớ ơ
Riêng trăng vẫn ở lại
Thắp sáng cho muôn người
Riêng trăng vẫn ở lại
Không xuống trần gian chơi

Chẳng có dây mà treo
Cũng không chân mà đứng
Cứ lơ lửng giữa trời
Đốt mình làm ánh sáng
Ơ những đêm rằm tháng tám
Sao trời xuống trần trơi ớ ơ
Riêng trăng vẫn ở lại
Thắp sáng cho muôn người
Riêng trăng vẫn ở lại
Không xuống trần gian chơi.

Chẳng có dây mà treo
Cũng không chân mà đứng
Cứ lơ lửng giữa trời
Đốt mình làm ánh sáng
Ơ những đêm rằm tháng tám
Sao trời xuống trần trơi ớ ơ
Riêng trăng vẫn ở lại
Thắp sáng cho muôn người
Riêng trăng vẫn ở lại
Không xuống trần gian chơi.

Bình luận (0)