Ong chăm . Mèo lười

Đóng góp: KIM THOA VANG ANH NAM ĐINH
ONG CHĂM. MÈO LƯỜI

Sáng tác : Trần Viết Bính
Trình bày : Đỗ Như Ngọc , Ngọc Quỳnh Trân

Lêu lêu meo meo meo
Có con , có con mèo lười
không thuộc bài vì mải chơi máy tính
Hoan hô ong bay bay
Ong đi tìm mật siêng năng suốt ngày
Ong đi tìm mật , tung tăng khắp nơi
Lêu lêu meo meo meo
Có con , có con mèo lười
Không thuộc bài bị cô giáo mắng
Hoan hô ong chăm ngoan
Ong đi tìm mật giúp ích cho đời
Được cô giáo khen .
Cô cho điểm mười
Được cô giáo khen .
Cô cho điểm mười

Bình luận (0)