Nước Nga - Tổ quốc tôi

Bình luận (1)

  1. Ngọc Thạch

    Cảm ơn bác rockhangthan đã cho đường dẫn hai bản thu Đỉnh núi Lê-nin và Nước Nga - Tổ quốc tôi. Bác Lão Nông đã xác định bài Đỉnh núi Lê-nin là giọng Mỹ Bình còn lại bài này nhờ các bạn thành viên tìm hiểu hoặc xác định xem giọng hát này của ca sĩ nào để BBT bổ sung thông tin. Xin cảm ơn.