Núi Ấn sông Trà vang chiến thắng

Đóng góp: cakhucvietnamcm

Bình luận (1)

  1. Lão Nông

    Bác Ngọc Thạch ơi, giọng lĩnh xướng trong bản thu này là của Tuyết Nhung (nữ trung), không phải giọng nữ cao Tuyết Thanh đâu. Chắc chắn đấy. Vậy bác sửa giúp thông tin nhé.