Nơi xa xôi

Đóng góp: Anh Thư

ДАЛЕКО- ДАЛЕКО

NƠI XA XÔI

Miền xa ấm êm tình quê,

Làn mây trắng đang lờ lững trôi.

Từng làn gió thu nhẹ đưa,

Cánh đồng luá reo niềm vui.

Tình quê mến yêu hoà chan

Gò xưa chốn đây ước mong chờ.

Đồng quê biết bao thắm tươi,

Luôn thầm nhớ tới nơi này.

Ròng rã suốt đêm suốt bao ngày,

Đồng quê ngóng trông chốn xa xôi.

Thầm nhắc tới ai đưa tin về,

Chờ lá thư xa gửi tới.

Ròng rã suốt đêm suốt bao ngày,

Mòn mắt ngóng trông chốn xa vời.

Thầm nhắc tới ai đưa tin về,

Chờ mong thư xa bạn hiền.

Thầm nhắc tới ai đưa tin về,

Chờ mong thư ai gửi tới.

Bình luận (0)