Nơi ấy bầu trời

Bình luận (2)

  1. tom
    Lâu quá rồi mới nghe lại bài hát này. Nhớ những ngày xa mà chưa xa ấy. Thank!
  2. NGUYEN VAN KHANH
    NGUYEN VAN KHANH
    :D