Niềm vui tiếp vận

NIỀM VUI TIẾP VẬN


1-
Trên những nẻo đường đất nước em qua
Đất nước anh hùng vọng sáng lời ca
Gùi trên vai em đi đánh Mỹ
Mỗi cân hàng là mỗi niềm vui
Ớ ớ ơ… Anh giải phóng quân ơi
Mỗi bước ta đi, mỗi bước ta đi thắng lợi thêm gần.

ĐK:
Vui sướng dạt dào mỗi bước ta đi,
Đảng đã chắp cho ta đôi cánh tuyệt vời.
Hãy giang cánh bay lên,
Dù đường xa, nhọc nhằn vẫn băng qua
Quân thù gục xuống quê ta.
Cửa Việt ơi! Về chiến thắng ta ca,
Em đi giải phóng quê nhà,
Sông Thu Bồn đất mẹ quê cha.

2-
Sông núi trập trùng mây nước xa xa
Suối vắt lưng đèo đẹp những bài ca
Từ tiền phương em vang chiến thắng
Náo nức lòng rộn rã niềm vui.
Ớ ớ ơ… Anh giải phóng quân ơi
Em tiếp tay anh, em tiếp tay anh súng đạn giết thù.

ĐK:

[KẾT]
Đất nước cuộc đời biết mấy yêu thương
Ôi non sông gấm vóc Hồ Chí Minh
Đường hành quân ta đi vào trận đánh sáng niềm tin.....
 

Bình luận (0)