Những đôi mắt mang hình viên đạn

Đóng góp: thedinhonline

Bình luận (1)

  1. Trang Trang

    cs Lâm Xuân hát bài Bắc Sơn rất hay