Những cô gái Quan Họ

Bình luận (1)

  1. SaoThuy1949

    Bản thu này chắc của những ca sĩ thế hệ sau này nên hát tone thấp, nghe không bay bổng và sôi động như lớp người thời chống Mỹ.