Nhớ ơn Hồ Chí Minh

NHỚ ƠN HỒ CHÍ MINH

Sáng tác: Tô Vũ
Trình bày: Tuyết Nhung-Bạch Kim - Tốp nữ Đài TNVN.
****************************************

 

Hồ Chí Minh suốt đời vì nhân dân đấu tranh
Người xót xa đời đau thương dân nghèo không áo cơm
Cờ đỏ sao vàng Cách Mạng Tháng Tám thắng lợi
Bàn tay Người lái con thuyền kháng chiến.

Dù trường kì, dù gian khó nhất định thành công
Hồ Chí Minh – Người nêu gương trọn đời hy sinh
Cho nhân dân, cho thế giới hòa bình.

Toàn dân ghi công đức Người dài lâu như núi sông
Như mưa rơi trên đồng khô
Như ánh nắng ngày mùa,
Như ánh nắng soi ngày mùa.

 

Bình luận (0)