Nhớ giọng hát Bác Hồ
Một ngày vui theo tay Bác, Cháu hát vang bài Kết đoàn,Giọng Bác Hồ như suối ngọt, Giọng cháu thanh như chim hót.A, cháu cùng Bác hòa giọng hát một bài ca,Bác đi xa, nay Bác đã đi xa,Nhưng giọng hát còn vang mãi trong lòng cháu thơ.