Nhớ anh giải phóng quân

NHỚ ANH GIẢI PHÓNG QUÂN

Sáng tác: Nguyễn Thơ (Nguyễn Đình Phúc)
Trình bày: Thu Phương – Hoàng Anh

******************************

1.
Nhớ anh Giải phóng quân
Một lòng vì nước vì dân ra đi diệt thù
Yêu anh Giải phóng quân
Ngày đêm chiến đấu vượt lên tuyến đầu.

Anh đến bà con mừng, anh đi bà con nhớ
Đầm lầy, bãi đước, bờ kênh ghi chiến công
Từ dòng Cửu Long tới dãy Trường Sơn
Từ bưng biền ra thành phố
Có anh Giải phóng quân
Ra đi diệt tan đế quốc Mỹ
Tin anh Giải phóng quân
Một đi là thắng, lập công trở về.

2.
Bước theo Giải phóng quân
Vượt rừng vượt núi toàn dân ra đi diệt
Noi gương Giải phóng quân
Vùng lên chiến đấu hầm chông giữ làng, hầm chông giữ làng.

Anh đến giặc kinh hồn, anh đi giặc thua lớn
Vì ngày thống nhất toàn dân. Nam Bắc chung
Vượt mọi gian nan dãi gió dầm sương
Dù mang nặng, mưa rồi nắng
Có anh Giải phóng quân
Ra đi diệt tan đế quốc Mỹ
Bên anh Giải phóng quân
Miền Nam, miền Bắc, toàn dân một nhà.

Bình luận (0)