Người công dân số 1

Đóng góp: Nhạc sĩ Dân Huyền
NGƯỜI CÔNG DÂN SỐ 1Hò ơ ơ… Bài ca Quốc Hội ngân vang
Trong lòng dân tộc Việt Nam (việt nam) anh hùng
Tưng bừng vui mở hội
Mừng Quốc Hội Việt Nam
Gương truyền thống vẻ vang
Hát chung lời kết đoàn
(la la la…)
Người công dân số 1
Làm rạng rỡ Việt Nam
Người công dân số 1
Đưa lịch sử sang trang
Người đại biểu số 1
Của Quốc Hội Việt Nam
Suốt cuộc đời vì dân vì nước
Lái con thuyền Việt Nam
Vượt qua bao ghềnh thác
Thuyền cặp bến vinh quang
Người công dân số 1
Gương Cần Kiệm Liêm Chính
Luôn chí công vô tư
Người công dân số 1
Là Bác Hồ ta đó
Là Bác Hồ kính yêu.

Bình luận (0)