Người con gái Vĩnh Hanh

NGƯỜI CON GÁI VĨNH HANH


Hỡi người chiến sĩ Long Châu
Đi đâu vội vã qua cầu nhà em
Em là con gái Vĩnh Hanh
Gửi người chiến sĩ chút tình nước non.

Đất này buồn lắm anh ơi!
Chẳng có cờ hồng, chẳng có lời ca
Xóm làng đìu hiu xơ xác
Ngày tháng mỏi mòn cũng bởi vì tây.

Tiến về đây nổ súng hỡi những người anh hiền
Vĩnh Trạch, Vĩnh Hanh, Ba Dậu, Phú Hòa
Nức tiếng các anh mùa Xuân năm nay
Rồi ngay mai đây đất này giải phóng
Dân ta sung sướng vui mừng chờ anh...

Bình luận (1)

  1. Minh Hoa
    Tôi đã nhầm lẫn giọng ca Vân Khánh và Khánh Vân. Cô Khánh Vân là ca sĩ trước Vân Khánh