Ngọn đèn của chú thương binh

NGỌN ĐÈN CỦA CHÚ THƯƠNG BINH


Đêm đã về khuya chứ trong màn đêm lúa khoai đang ngủ yên
Một ngôi sao từ trên trời cao lạc xuống đông ánh sao lấp loáng
A... chú thương binh bên ngọn đèn đêm chú đi thăm đồng
Ơi chú ơi! Cho cháu đi theo cùng
Bên nạng gỗ cháu cầm đèn xem ruộng nào cạn nước nhiều sâu
A... lúa hay chăng năm nào cầm súng chú giữ xóm làng
Nay chú chăm cho lúa ngô tốt bạt ngàn
Trăng ngời sáng, dưới đình làng chú họp bàn mong lúa bội thu.

Đêm đã về khuya chứ trong màn sương lúa khoai đang ngủ yên
Ngàn ngôi sao từ trong làng thôn tràn xuống đông ánh sao lấp lánh
Theo chú thương binh xóm làng ngày đêm gắng công vun trồng
Cho lúa khoai xanh mát trên đồng làng
Ngô mừng vui lúa bồi hồi hát mãi bài yêu chú thương binh...

Bình luận (0)