Ngày mai chúng mình ra trận

Đóng góp: Thanh Giang
Ngày mai chúng mình ra trận Ngật ngưỡng cùng trăng Lương khô,thuốc cuộn Vầnng trăng đôi mươi Trong ngần như ta... Bầu trời đôi mươi Hùng vĩ như ta... Ngày mai... Giặc phải tơi bời Ngày mai...Aii mất ai còn Mà nghe phấp phỏng,bồi hồi Mà nghe rối cả ruột rừng... Rừng ơi!... Ngày mai,ngày mai nếu mình không trở về Cậu có nhớ lối vào nhà mình không cậu Cúc tần xanh,tơ cuộn vàng lưng dậu Mẹ mình thường đứng đó nhìn ra… Nếu ngày mai... Chúng mình đếu còn cả Ta sẽ ôm nhau ca hát vang trời Cho mẹ chúng mình Ở nhà đừng sốt ruột, Cho sông núi biết chúng mình Những thằng đôi mươi Nhưng còn đêm nay Đêm nay nữa rừng ơi! Lòng ta muốn yên Mà rừng thì phấp phỏng... Thôi hãy hát to lên Cho rừng khuya yên tĩnh Để chỉ còn trăng Như lính Trải dầy rừng...

Bình luận (0)