Năm cánh sao vui

Bản nhạc

NĂM CÁNH SAO VUI

 

Năm cánh sao vui nở bừng hoa đẹp
Sao chăm chăm học, sao ngoan bạn hiền
Sao khỏe sạch sẽ, sao vui hay làm
Còn cánh sao nữa, sao xinh thật thà.

Năm cánh sao ấy kết thành bông hoa,
Nở từ tên gọi Cháu ngoan Bác Hồ.
Năm cánh sao ấy kết thành bông hoa,
Nở từ tên gọi Cháu ngoan Bác Hồ.

Bình luận (0)