Năm anh em trên một chiếc xe tăng

Bản nhạc

NĂM ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE TĂNG

Sáng tác: nhạc Doãn Nho; lời thơ Hữu Thỉnh.
Trình bày: Huy Giảng.
(Ảnh: Năm anh em như năm bông hoa nở cùng một cội).

Năm anh em trên một chiếc xe tăng
Như năm bông hoa nở cùng một cội.
Như năm ngón tay trên một bàn tay
Đã xung trận cả năm người như một.
À a…
Vào lính xe tăng anh trước anh sau
Cái nết ở ăn mỗi người một tính
Nhưng khi hát ta cùng hòa một nhịp
Một người đau ta tất cả quên ăn.
Năm anh em mỗi đứa một quê
Đã lên xe ấy là nhằm một hướng
Nổ máy lên là một dạ xung phong
Trước quân thù lòng chỉ biết có tiến công.
À a…
Năm anh em ta mang năm cái tên
Ấy khi lên xe không còn tên riêng nữa
Trên tháp pháo một ngôi sao màu lửa
Năm quả tim chung một nhịp đập (là) dồn.
Mỗi con đường đất đỏ như son
Một màu rừng xanh bạt ngàn hy vọng
Một ý chí bay ra đầu ngọn súng
Một niềm tin quyết thắng trong trận này.
À a…
(KẾT) Năm anh em, năm anh em, năm anh em... Cùng đi.

Bình luận (0)