Mùa xuân từ những giếng dầu

MÙA XUÂN TỪ NHỮNG GIẾNG DẦU


Ư.. hứ hừ. À hà... há ha...
Ư.. hứ hừ. À hà... há ha...

Mùa Xuân đến từ những giếng dầu
Mùa Xuân đến từ những nụ hoa thắm màu.
Mùa Xuân đến rạo rực lòng ta
Mùa Xuân đến làm đẹp bài ca.

Mùa Xuân từ những giàn khoan
Giữa biển khơi nghìn trùng sóng vỗ
Mùa Xuân từ những bàn tay
Với tấm lòng Việt Nam - Liên Xô.

Mùa Xuân từ những giàn khoan
Hỏi biển sâu ở đâu mỏ quý
Mùa Xuân hạnh phúc tình yêu
Em hãy cười để mùa Xuân thêm xuân.

Ư.. hứ hừ. À hà... há ha...
Ư.. hứ hừ. À hà... há ha...

Bình luận (0)