Mùa Xuân tình yêu
Em ơi! Con sông dòng suối Tuy chưa hề nói có chung cội nguồn. Em ơi! Khi ta nhìn nhau Yêu thương tràn về thác đổ. Con sông dạt dào sóng vỗ miên man. Em ơi! Xuân nay vừa tới, Xuân không hề nói, chỉ trao nụ hồng. Em ơi! Qua bao ngày Đông, Xuân nay lại về nhắc nhở Bao nhiêu là điều để nhớ, để thương... Mùa Xuân đến nhắc ta những ngày Trên công trường lúc nắng mưa. Mùa Xuân đến nhắc ta những điều Mà ta chưa nói ra Mùa Xuân đến nhắc ta những lần Trên con đường phố quen Và hôm nay bước trên phố này Dường như nghe... tiếng trái tim cùng... hát ca.